Etikettövrigt
Läst 1667 ggr
kerstinjo
2010-01-05, 10:30

Mäns våld mot kvinnor. Del 1.

Det är en mänsklig rättighet att få leva utan våld, ett konstaterande som markerades i FN-beslut 1993. FN markerade också i sitt ställningstagande att mäns våld hänger ihop med patriarkala samhällsformer, i det vi kallar könsmaktsordning. Allt hot mot kvinnor och barn är ett brott, oavsett vem som är förövaren och var det sker.

Hur ser våldet ut?

Vi värjer oss inför mäns våld mot kvinnor. Situationen är fruktansvärt
obehaglig. Den rubbar våra föreställningar om hur familjen ser ut.
Den rubbar våra föreställningar om kvinnors och mäns relationer.
Ett tragiskt faktum är att familjen aldrig har kunnat skydda kvinnor
och barn mot övergrepp inom familjen.

bring_me_back_to_life-582021.jpg

Vid våld i nära relationer finns ofta ett mönster där förövaren ökar sin
dominans och kontroll av kvinnan.

I början av relationen visar mannen sig ofta kärleksfull och uppvaktande. Efter en tid övergår hans omsorg till kontroll.

Han hindrar henne från att umgås med släkt och vänner eller
ha egna fritidsintressen. Hon isoleras allt mer.

Mannen börjar kritisera henne för den hon är, för det hon gör eller inte gör. Han bryter ned henne psykiskt så att hon förlorar sitt självförtroende.

Det första slaget kommer ofta i detta skede. Våldet upprepas och våldet och hoten blir "normalt", en del av vardagen.

I omkring hälften av de polisanmälda fallen har kvinnan barn och det
vanligaste är att gärningsmannen är pappa till barnen.

Kvinnofridsbrott handlar om mäns fysiska eller psykiska våld eller hot om
våld. Kvinnofridsbrott handlar om att förtrycka kvinnan. Kvinnofridsbrott
handlar om att bryta ner självkänslan hos kvinnan. Det gör livsutrymmet
mindre.

Det kan vara:

  • Fysiskt våld.
  • Psykiskt/känslomässigt våld.
  • Sexuellt våld och tvång.
  • Social isolering.
  • Ekonomisk isolering.

DISKUTERA

  • Känner du någon som utsatts/utsätts för våld i en nära relation?
  • Vad hände? Vad händer?
  • Fick/får hon stöd och hjälp, skydd?
  • Hur har du personligen reagerat/agerat?

 Var tionde kvinna har blivit utsatt för våld av sin nuvarande sambo/partner.
(Källa: Brå, Brottsförebyggande rådet och SKR, Sveriges Kvinnojourers Riksförbund)

Artikeln ingår i ett studiematerial från Folksam och Kommunal

 Kerstin 

 

Gronstedt
2010-01-05, 10:46
#1

*Dont get me started …*

Jag ska läsa senare, vid lugnare tillfälle.

Upp till toppen