2017-10-08 15:37 #0 av: vallhund

"Allt fler yngre söker hjälp för beroende av sömnmedel och opioider.

Alarmerande, anser läkare.

En alltmer stressad tillvaro och jakt på snabba lösningar tros ligga bakom."

https://www.svd.se/fler-soker-hjalp-for-lakemedelsberoende-alarmerande