Etikettövrigt
Läst 4189 ggr
caroand
2013-12-25, 16:21

Ang 12-stegsbehandling

Hej!

Hamnade i behandling för missbruksvård för ca 8 år sen. 12-stegsorienterat, med utbildning i AA-litteratur samt deltagande på AA/NA - möten efteråt. Man fick i korthet lära sig att alkoholism var en själslig, fysisk och mental sjukdom, vars enda möjlighet att hålla i schack gick genom att försöka leva i de tolv stegen, gå på möten samt hjälpa nykomlingar till detsamma.

För ca tre år sedan började jag misstänka att ovanstående var bullshit, utan att gå in i detalj på varför, så kan jag säga att jag upplevde för mkt hos andra 12-stegare, mig själv samt i 12stegs-litteraturen som inte stämde med verkligheten. Så jag bestämde mig för att hoppa av helt.

Detta var inte helt lätt, då jag ff var ganska indoktrinerad i om att all kritik mot AA/NA var den inre missbrukaren som ville ut å röja igen.

Men jag följde min intuition och skippade programmet för snart tre år sen. Har varit helt drogfri sedan dess. Upplever det också som att mitt liv har förbättras på alla områden sedan jag gjorde det. Var en period i början då jag genomgick en hel del förvirring, ångest och depression…men det släppte efterhand och idag mår jag mkt bättre än jag någonsin gjorde under min tid i programmet. Kan tilläggas att jag trodde ganska hårt på programmet och verkligen försökte anpassa mig själv och mitt liv efter det.

För nåt år sedan började jag googla mkt om AA/NA och har hittat en massa info som inte kommer från AA/NA-håll. Det finns inget vetenskapligt stöd för att dessa program har någon större effekt som "botemedel" mot missbruk. Att motsatsen är sant är ju något som man väldigt starkt försöker låta påskina inom AA/NA och rehab, i alla fall enligt min erfarenhet.

Finns det andra med liknande erfarenheter ?…Är svensk missbruksvård ett område där hittepå och manipulation är standard, dvs finns det inga krav på vetenskaplighet alls här ?

Finns som sagt hur mkt info som helst om detta ämne för den som kan googla. Ett exempel följer nedan t ex :

http://www.nytimes.com/2006/07/25/health/25drin.html?_r=0

peace

Gronstedt
2013-12-27, 08:47
#1

12-stegsprogram fungerar utmärkt för vissa, inte alls för andra, just för att de bygger så mycket på gemenskap, grupptryck, utlämning och "förlåtelse". Jag har dock ingen statistik på hur många som faktiskt blir hjälpta av dem, eller inte. Det skulle vara intressant.

Jag kan hålla med om att beroende kan ses som "en själslig, fysisk och mental sjukdom", men jag håller absolut inte med om att 12-stegsprogram är enda sättet att hålla den i schack. Den egna viljan att hålla den i schack är avgörande, och den kan man hitta och hålla fast vid på olika sätt.

Biami1.
2013-12-27, 11:55
#2

Jag tror inte att man på längre sikt kan hålla sitt beroende i schack bara på den egna vilja. Det behövs att man går djupare in i vad beroendet står för. Hur man sedan gör denna djupdykning i sitt inre är individuellt. Jag tror dessutom inte att man, i längden, klarar av sitt beroende på egen hand. Det behövs stöd utifrån, men igen, hur detta stöd ska se ut är individuellt.

Gronstedt
2013-12-27, 12:01
#3

#2: Jag vet av erfarenhet att din uppfattning inte är korrekt för alla. I alla fall inte om man utgår från hittillsvarande erfarenhet, men det gäller ju för allting: man vet inte att man inte kommer att ändra sig förrän man är död.

Den egna viljan är, enligt min uppfattning, det enda som spelar den minsta roll för hur man hanterar, eller inte hanterar, sitt beroende. Hur man sedan får viljan att hantera beroendet är en annan sak. Att vilja är ju inte det samma som att säga att man vill, eller att tycka att man borde vilja, eller att vilja vilja. Att hitta sin egen vilja förutsätter bland annat att gå "djupare in i vad beroendet står för".

Biami1.
2013-12-27, 12:17
#4

#3 Tror att vi menar ungefär samma sak, men uttrycker det med olika ord. Att bara tänka/säga "jag-vill-jag-vill-jag-vill" leder inte så långt. Jag tror det behövs någon form "agerande" också. Dvs jag behöver göra något annorlunda än jag gjort tidigare för att inte hamna på samma plats igen. Vilka nya vägval vi behöver göra är olika eftersom vi är individer. Men, igen, jag är övertygad om att det innebär någon form av djupdyning i sitt inre.

caroand
2013-12-27, 14:57
#5

 #4 Om vi håller oss till AA och 12-stegsrehab behöver man ju inte göra en djupdykning i vad ens beroende står för. Det blir väldigt klart och tydligt förklarat för dig i litteraturen. Du är enligt denna syn en person som lider av en "själslig sjukdom" som endast Gud/högre makt kan avlägsna.

 Man sätter likamedstecken mellan "egenvilja" och "själslig sjukdom" och genom de 12 stegen ska missbrukaren försöka få sin "egenvilja" att klaffa med "Guds vilja".

Jag personligen tror att ovanstående är dålig psykologi, som tyvärr ställer till med mer skada än det hjälper. Givetvis är det upp till var och en om man vill leva så. Men att man från samhällets sida ska uppmuntra och nästan tvinga in missbrukare i en sådan livsstil ifrågasätter jag starkt idag. Speciellt som man inte kan producera några bevis för att det skulle vara till hjälp.

Gronstedt
2013-12-27, 15:06
#6

#5: Det funkar för en del, men, som sagt, för dem det inte funkar för så funkar det inte alls. Andra ansluter sig villigt till 12-stegslivsstilen och har hjälp av den. Jag håller med dig om att det är synnerligen tveksamt om detta skulle vara den enda behandlingsmetod som erbjöds och om en person som vantrivs med den skulle kunna tvingas delta.

Angående detta med "GUD": 12-stegsentusiaster brukar hävda att man inte ska låtsas om att de använder ordet "GUD" i varannan mening och att det inte betyder någonting utan kan ersättas med "inre vilja" eller vad deltagaren själv vill. Det, om något, är dålig psykologi - varför använda ett ord om man inte menar det? Den dagen ordet "GUD" är borta ur deras texter och där står "spaghettimonstret", "djävulen" eller "den lilla gröna gubben från Bettans Fik" i stället, så ska jag börja tro att ordet "GUD" saknar betydelse i programmen och i de tankemönster de erbjuder.

Angående att man inte kan producera bevis för att det är till hjälp, så undrar jag var du fått denna uppgift från. I din länk ovan såg jag bara att de framhöll att 12-stegs program inte kunnat bevisas vara bättre än andra jämförda metoder. Jag såg inget om att det bevisats inte fungera, eller om att de inte visats fungera.

caroand
2013-12-27, 18:16
#7

#6: Jag har inte sett några bevis på att det fungerar, utöver anekdotiska från AA-medlemmar. Inser att det är svårt att göra vetenskapliga undersökningar i ett sånt här ämne, men det har ju ändå gjorts studier…och av de som gjorts får ju inte AA nån speciellt hög ranking. Detta står ju i motsats till vad man säger på 12-stegsrehab, där AA/NA framställs som enda vägen med bevisad evidens.

http://www.behaviortherapy.com/ResearchDiv/whatworks.aspx

Att tolvstegsprogrammet skulle innebära en avsevärd riskminskning beträffande återfall i missbruk är dåligt överensstämmande med verkligheten. Bland amerikanska präster, exempelvis, så har man större problem med missbruk än befolkningen i stort. Denna grupp lever ju väldigt nära det som 12 - stegsprogrammet föreskriver med moralisk självrannsakan, tro på en högre makt, syndabekännelser osv…

http://onlinechristiancoffeehouse.blogspot.se/2007/11/alcoholism-among-clergy.html

Vidare är det ju intressant att ta del av nutida forskning där vissa premisser som 12-stegrörelsen bygger på visar sig helt enkelt inte stämma…som att en stor majoritet av alla med missbruksproblem lyckas sluta utan någon som helst behandling…än mindre ingripande från en högre makt…

http://www.spectrum.niaaa.nih.gov/archives/v1i1Sept2009/features/alcoholism-2.html

Artikeln jag länkade till från nytimes är bara ett exempel på hur lätt det är att hitta kritik gentemot 12-stegsrehab och AA. Här är en annan från WashingtonPost :

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/08/06/AR2010080602660.html

Och bara för att man inte lyckats bevisa att en modell inte fungerar, så betyder det inte att man från vårdens sida kan pusha den till missbrukarna. Scientologerna har en vårdmodell kallad NARCONON, finns massor av anekdotisk bevisföring på deras hemsida med om att deras modell funkar…ska man bara ta deras ord och kränga över detta på landets alkoholister och narkomaner ?…Om inte, så varför ? Det är ju exakt det man gjort med 12- stegsrörelsen och AAs modell…

Gronstedt
2013-12-27, 18:23
#8

#7: Jag tycker inte det är befogat att jämföra präster med 12-stegsprogrammare, de har knappast mer än termen "GUD" som given gemensam nämnare.

Menar du att missbrukare av svenska landsting tvingas till deltagande i 12-stegsprogram? Med vilka medel tvingas de i så fall?

caroand
2013-12-27, 19:20
#9

#8 :  Jag tycker det är mer än befogat att jämföra präster med 12-stegare, deras levnadselement stämmer ligger på många områden väldigt nära varandra, såsom jag beskrev i posten ovan. Det är bara att läsa i AAs litteratur så dröjer det inte länge innan den kopplingen blir uppenbar.

Och som jag skrev i mitt första inlägg så handlar det inte om regelrätt tvång, däremot så dominerar 12-stegsmodellen behandlingshemmen och när man söker vård så är det ofta detta som erbjuds, trots att man, som sagt, inte kan producera några bevis på att denna modell är lämplig.

Gronstedt
2013-12-27, 19:37
#10

#8: Kan man prestera bevis på att någon annan modell är lämplig, eller för den delen mindre olämplig?

Din beskrivning av likheten mellan prästers och 12-stegares "levnadselement" finner jag vara otillräcklig som bevis för 12-stegsprograms framgång eller brist på framgång, såvida du inte har data för att präster i 12-stegsprogram har särskilt dålig prognos.

Freke
2013-12-28, 12:43
#11

12-steg funkar för vissa, även jag har en kort tid varit där, även med NA möten, men kan inte acceptera deras metoder…

Förnedrings sammanslutningar tycker jag det är..

När man hade något enstaka återfall så behandlades man som något som katten dragit in..
Sen att ersätta ett beroende med ett annat? Är inte min melodi det heller…

Gillar inte heller att inom 12-steg så föraktas alla former, även medicinering.
Tror på individuell behandling, kostar säkert lite mer men man får nog bättre resultat och mindre återfall, skulle jag tro.. 
Har inga siffror som styrker detta.

Men när man ser på mina forna vänner, så de som behandlats med individbaserad behandling är det ingen som återfallit i missbruk, de som varit i program har de flesta fallit tillbaka..

Hälsn. Freke

Medarbetare på Beroenden.ifokus & Brott.ifokus

caroand
2013-12-28, 16:45
#12

#10: I ett av mina inlägg ovan postade jag en genomgång av de studier som gjorts över vad som fungerar i missbrukssammanhang.

Här följer den åter :

http://www.behaviortherapy.com/ResearchDiv/whatworks.aspx

12-stegsmodellen återfinns ganska långt ner.

 Det finns inga data vad jag kan finna gällande någon specifik grupps möjligheter till nykterhet bland 12-stegsmedlemmar. Möjligen kan man se, i vissa studier, att de som får terapi utöver 12-stegsprogrammet har en större statistisk möjlighet till långvarig nykterhet.

 Att amerikanska präster har en högre förekomst av missbruksproblematik än den amerikanska befolkningen generellt, tyder ju på att deras livsstil i alla fall inte utgör nåt större skydd gentemot substansmissbruk. Deras livsstil ligger väldigt nära den livsstil som man från AA/NA förordar, även om det finns en del skillnader.

Präster har givetvis arbetsuppgifter och en arbetsbörda som är full av stress, sorg och liknande, vilket kan öppna för en större benägenhet alkohol/drogmissbruk. Men att säga till en präst att det är hens bristande tro på en högre makt, eller hens ovilja att försöka vara till största möjliga nytta för Gud, som är orsaken till att han fastnat i missbruket känns ju bisarrt.

Men det är ju precis detta som 12-stegsprogrammet lär ut…

gandalfwhite
2014-01-05, 20:41
#13

Kul att läsa era inlägg. Jag hade tveklöst varit död idag om jag inte hittat AA och 12-stegprogrammet. Jag firar snart 22 nyktra år och går fortfarande på möten, både för min egen skull (det är en kronisk livsvarig sjukdom) och för att hjälpa nykomlingar.

Det omfattande MATCH-programmet i USA visade med tydlighet att oberoende av vilken behandlingsform man använder för att hjälpa en alkoholist (KBT, Minnsota, medicinsk, terapi, själavård etc) så blir resultatet upp till 50% bättre om man dessutom lägger till AA och 12-stegsprogrammet.

Men som sagt, AA passar bara de som vill ha det och AA har ingen ensamrätt på att ha en lösning. Men miljontals alkoholister har hittat en lösning i AA som är världens största självhjälpsrörelse. Det finns ca 120.000 AA-grupper i 180 länder idag.

12-stegsprogrammet räddar liv, precis som andra behandlingsmetoder kan göra.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3008319/

Gronstedt
2014-01-06, 14:41
#14

#13: Bra att det funkar så bra för dig!

Upp till toppen