Etikettberoende
Läst 889 ggr
Lady Q. Longworth
2014-02-24, 23:34

Olika beroenden olika värda

Ja låter lite konstigt men jag har mycket ångest, ja har fått atarax o lergigan. Det första funkar okej att sova på det andra får jag bara massa myrkrypningar av. För att lindra ångesten tar jag inland alkohol ibland tröst äter jag socker. Men de inom psykvården pratar bara om att jag måste sluta dricka ingen om min överkonsumtion av socker (jag har typ 1 diabetes) så i min värld är det lika farligt. Varför kan jag inte hellre få ett läkemedel som fingerar även om det är beroenderisk. För både alkohol o socker har ju det. Vad är skillnaden??

JontaK
2014-02-25, 00:17
#1

Inom vården definieras olika beroenden i allra högsta grad på olika vis, generellt men även olika mellan vårdinstanser.

Jag själv hade samtidigt ett par olika beroendeframkallande mediciner, den ena "ful" i primärvårdssammanhang, den andra lite mindre känd och av en mer "accepterad" klass. Det "fula" läkemedlet hjälpte mig men beroendeproblematiken kom som ett brev på posten. Det mer accepterade läkemedlet hjälpte mig inte men skulle ändå brukas, hade "inga biverkningar" och var något jag var ämnad att äta livet ut.

Detta trots läkemedlets väldokumenterade beroendeproblematik, svåra biverkningar och skenande doser. Helt i paritet med den andra substansen, till och med värre då det gäller utsättningssymtom.

Efter år av användande hade jag ett beroende av både dessa läkemedel, visserligen ett medicinsk "rättfärdigat" beroende av legala, receptbelagda mediciner men ändå. Jag slutade med den fungerande medicinen, en opiat, rakt av. Den andra medicinen som enligt flera läkare inte var ett dugg beroendeframkallande hade jag ett rent helvete med i 6-8 månader innan den var borta. Två jobbiga beroenden att bryta, endast ett fall av beroendeproblematik enligt läkarna.

Jag är väl medveten om att min lilla historia inte ligger i linje med din och kanske inte ens hör hemma på beroenden.ifokus men den visar definitivt på att många vårdanställda i Sverige har en märklig syn på beroenden generellt.

Patienten får sällan komma till tals, jag kände mig i allra högsta grad omyndigförklarad när jag aldrig ens fick chansen att förklara mina åsikter kring det faktiska beroendet av en medicin som aldrig hade någon effekt. Detta beroende kan ses som destruktivt medan beroendet av medicinen med märkbar effekt kan tänkas vara konstruktivt till viss del, som jag ser det har du samma poäng då du skriver "Varför kan jag inte hellre få ett läkemedel som fingerar även om det är beroenderisk."

Att självmedicinera med alkohol, socker, spel, sex eller illegala preparat är i allra högsta grad destruktivt. Att få en legalt utskriven medicin, om än beroendeframkallande, är i många fall konstruktivt för oss patienter. Detta är faktum vården säkerligen tar fasta på men vad som är ett destruktivt beroende eller ej verkar många vårdanställda ha svårt att greppa.

Lady Q. Longworth
2014-02-25, 22:52
#2

Ja det känns väldigt avigt. Jag vill naturligtvis inte bli beroende av läkemedel men inte av alkohol heller. Socker är jag redan beroende av lika så läsk (kan ju hänga ihop ;-) ) De vill he mig en medicin som när jag sökt runt på nätet väldigt många säger att den har stora utsättningsproblem får se hur jag gör.

Upp till toppen