Etikettberoende
Läst 770 ggr
vallhund
2020-02-25, 13:42

Onödigt resursslöseri inom kampen mot missbrruk

"3 Resursförbrukning. Att drogtesta och lagföra brukare tar allt större resurser i anspråk. På 20 år har antalet personer som brottsanmäls för eget bruk vuxit från cirka 2.000 till cirka 50 .00 om året. Många återkommer, vilket innebär att resurser läggs på att lagföra personer vars bruk redan är känt, och uppenbarligen inte upphört trots tidigare ingripanden."

https://www.dn.se/debatt/misstag-av-hallengren-att-inte-utreda-avkriminalisering/

ISIS anhängare anser sig inte heller vara sektmedlemmar.

Värd på Amstaff, BARF , Beroenden samt Multikulturellt .

Medis på  Border Collie samt Cancer, Choklad, Kennel o Psykologi.

 

  • Redigerat av Draknästets_Reptiler 2020-11-09, 13:58
Nalle1976
2020-02-25, 17:39
#1

Klart man ska lagföra människor som brukar narkotika, det gör ju att det blir svårare för dom som säljer narkotikan att få obegränsat med köpare. Sen tror jag många trafikanter uppskattar att man lagför missbrukarna som innehar körkort…

Farwuq
2020-02-27, 07:43
#2

Vi vinner inget på att lagföra. Som det är nu göder staten bara de som säljer droger.
Bättre vore ju då att lagföra alla som köper eller innehar alkohol.😉

V:  för Astrologi M:  för Astronomi, Beroenden, Existens, Filosofi & Finland

Maria
2020-02-27, 07:46
#3

Jag är kluven i frågan. Eftersom det vuxit så verkar ju inte lagförandet göra särskilt stor nytta så man kanske får tänka på annat sätt.

/Maria

Farwuq
2020-02-27, 09:08
#4

Förbud gör ingen nytta här, då kommer allt bara mer under mattan.
Det är otroligt naivt och ropa på lagen.

Vi lever med Nils Bejerots fanatism i ryggsäcken, den måste vi kasta av oss.
Bejerot är död och det är också 1900-talet; det han stod för har bara snärjt in oss ännu värre.

V:  för Astrologi M:  för Astronomi, Beroenden, Existens, Filosofi & Finland

LBB
LBB 
2020-06-08, 09:22
#5

Förbjud innehav, förbjud försäljning, förbjud inköp.  Då behöver man inte förbjuda bruk.  Eftersom  den som testats positivt har köpt och innehaft förbjudet gods.

Frågan är val vad som skulle hända i samhället om myndigheten riktat och med stora resurser snabbtestar folk. Och lyfter ut alla som testas positivt till 6 månaders semester på läger.

Tufft och omänskligt för dem som drabbas. Men jag skulle kunna tänka mig att snatterier, bil, villa inbrott skulle minska kraftigt. Eftersom en stor del av buset skulle befinna sig på kollo.

Det hela skulle delfinansieras av försäkringsbolag, butiker och stat.

För det hela skulle vara för brottsoffrens skull inte för dem som begår brotten.

pesch100
2020-07-08, 00:11
#6

Jag är självklart emot Sveriges hårda lagar mot narkotika. Det är inte som experten som ger svar nr ett i denna spalt tror, alltså att missbrukare skiter i sin drog om polisen tar deras medicin ifrån dem. Hur kan man ens tro något liknande?? Jag vet inte hur du tänker men du tänker ju helt fel. Självklart gynnas handeln av narkotika ju fler missbrukare som blir av med sin dos. Det säger väl sig självt? Du kan väl svara om jag behöver förklara det vidare, men stanna upp och tänk lite innan du skriver och svarar så ska det förhoppningsvis klarna. Vidare påstår du att trafikanter skulle bli glada av att missbrukare som innehar körkort blir lagförda. Varför då? Är det alltid självklart att missbrukare med körkort kör när de är påverkade? Tänk lite.

Sen har vi expertkommentaren nr 5. Du tycker vi skulle förbjuda "innehav, förbjud försäljning, förbjud inköp.  Då behöver man inte förbjuda bruk.  Eftersom  den som testats positivt har köpt och innehaft förbjudet gods.". Jag vet inte vad eller hur du tänker men det är förbjudet alla tre redan.  Bruket också. Det blev inte bättre. Tvärt om.

Sluta straffa människor som är sjuka, för att de är sjuka!

Farwuq
2020-07-08, 07:16
#7

#5 jag blir illamående av att läsa ditt inlägg.

🤮

V:  för Astrologi M:  för Astronomi, Beroenden, Existens, Filosofi & Finland

LBB
LBB 
2020-07-11, 10:26
#8

#6 Vi har redan den principen att om man åker dit för fylla ett antal gånger så kan myndigheterna dra in vapenlicensen och körkortet.

Testas ngn positiv för narkotika har han eller hon visat att han/hon skiter i lagstiftningen och samhället. Varför ska då samhället inte svara med samma mynt.

Ett körkort, en vapenlicens är ett förtroende man får, missbrukas det så ska det förtroendet naturligtvis dras in.

Så till narkotikan.  Den är utan tvekan motorn i all kriminell verksamhet. Och drivmedlet är de pengar som konsumenterna betalar. Skulle man per omgående lyfta ut alla som testas positivt, placera dem i läger, där adekvat behandling kan ske. Så skulle bränslet till den kriminella motorn sina.

Det skulle alltså inte vara ett straff, det skulle vara en behandlingsform. Med det tillägget att ett positivt test skulle leda till tvångsbehandling.

En individ som är beredd att stjäla, misshandla och tom. döda för att tillfredsställa sina behov är naturligtvis sjuk och i behov av vård. Men i sjukdomsbilden ingår ju även att individen inte är herre över sig själv..alltså måste omhändertagning o tvångsvård till.

LBB
LBB 
2020-07-11, 10:26
#9

#7 Påsarna ligger till höger om stolen…

Magrat
2020-07-16, 18:15
#10

#5 Fråga USA hur det går med deras krig mot droger. Det är ju i princip exakt vad som görs där och det sker ingen förändring, om något så ökar användandet av droger

Missbruk är en sjukdom där man behöver få råd och stöd och vård av kompetent sjukvårdspersonal. Inte straffa folk för att de har en sjukdom. Ska man låsa in alla oss som lider av psykisk sjukdom och får narkotikaklassad medicin för att överleva dagen också? Eller varför inte låsa in alla smärtpatienter som behöver smärtlindring?

//  Leona

LBB
LBB 
2020-07-18, 20:19
#11

#10 rätt intressant att du tar upp USA. Speciellt om man skärskådar landets problematik visavi droger.

Droger och prostitution är motorn för all kriminell verksamhet, tillsammans med spel och utpressningsverksamheter (ockerlån o beskydd) Och sjukdom? njae jag köper inte den tesen helt. En sjukdom drabbar somliga. Men ett drogberoende drabbar så gott som alla som brukar droger i kontinuerlig omfattning.

Sedan måste man skilja mellan laglig dvs ordinerat droganvändande och olagligt, där handeln sker via kriminella. Får du opiater via legala recept är helt i sin ordning, som jag ser det, Likaså om du får psykofarmaka via recept.

Om man ser till vilka kostnader missbruket orsakar tredje man (inbrott, rån o stölder) så är det motiverat, enligt mig att slå ner på droghandel och bruk.

Nu menar jag inte att vi ska låsa in folk på livstid för "tredje resan" så som görs i vissa fall i USA. Men att under kortare perioder lyfta bort kunderna skulle skada droghandeln svårt. Eftersom man lånar pengar till ockerpriser för att köpa droger till avsalu..och när kunderna uteblir så grusar man ner handelns maskineri avsevärt. Att under en till två månader riktat och intensivt lufta bort alla kända missbrukare skulle räcka för bringa oordning i handeln. Och exponera högre led för polisens spaning

Farwuq
2020-11-16, 07:51
#12

Det är bara en motor om det är olagligt.

Avkriminaliserar man bruket så har de kriminella inga pengar att hämta.
Det är oerhört naivt att kriminalisera, för då når man inte de som behöver hjälp i tid.
Det som händer nu i frågan, i USA, är skrämmande.

En kroniskt sjuk som nu har tagit opiater m.m. på recept i över 7 år.

V:  för Astrologi M:  för Astronomi, Beroenden, Existens, Filosofi & Finland

Upp till toppen