Etikettberoende
Läst 1234 ggr
kerstinjo
2009-04-12, 21:32

Al-Anon.

Puttar lite för Al-Anon. 

Nedanstånende finns att läsa på www.al-anon.se

Al-Anon…

Är…
Al-Anon är den enda världsomspännande organisation som erbjuder ett program för tillfrisknande, med hjälp till självhjälp för familjer och vänner till alkoholister. Vare sig alkoholisten söker hjälp eller inte erkänner sitt alkoholberoende.

Medlemmar ger och får tröst och förståelse genom ömsesidigt utbyte av erfarenheter, styrka och hopp. Genom att dela likartade problem binds individer och grupper samman i en gemenskap som skyddas av principen om anonymitet.

Al-Anon Vuxna Barn.

Al-Anon Vuxna Barn är grupper som speciellt önskar attrahera vuxna barn till alkoholister. Har du vuxit upp tillsammans med en alkoholmissbrukare?

Al-Anon är en gemenskap av familjemedlemmar, anhöriga och vänner vars liv har påverkats av att någon annan dricker. Många vuxna frågar sig om de har blivit påverkade av alkoholism. Om någon som står dig nära har eller har haft alkoholproblem, kan följande frågor hjälpa dig att komma underfund med om alkoholism har påverkat din barndom eller ditt nuvarande liv och om Al-Anon är något för dig.

 1. Söker du ideligen uppskattning och godkännande?
 2. Har du svårt att se dina egna förtjänster?
 3. Är du rädd för kritik?
 4. Pressar du dig själv för hårt?
 5. Har du haft problem med något eget tvångsmässigt beteende?
 6. Är du perfektionist?
 7. Känner du dig ängslig när allt går bra för dig, och räknar du ständigt med att problem ska dyka upp?
 8. Upplever du livet mer intensivt mitt i en kris?
 9. Känner du fortfarande ansvar för andra precis som du kände ansvar för alkoholmissbrukaren i ditt liv?
 10. Har du lätt att bry dig om andra men svårt att bry dig om dig själv?
 11. Isolerar du dig från andra människor?
 12. Reagerar du med ängslan på auktoritära och arga personer?
 13. Känner du dig utnyttjad av andra människor och av samhället i allmänhet?
 14. Har du problem med intima förhållanden?
 15. Förväxlar du medömkan med kärlek, så som du gjorde när det gällde alkoholmissbrukaren?
 16. Drar du till dig och dras du till människor som tenderar att  ha ett tvångsmässigt beteende?
 17. Klamrar du dig fast vid förhållanden därför att du är rädd  för att vara ensam?
 18. Misstror du ofta dina egna och andras känslor?
 19. Tycker du det är svårt att uttrycka känslor?
 20. Tror du att en förälders alkoholmissbruk kan ha påverkat  dig?

Alkoholism är en familjesjukdom. Vi som har levt med sjukdomen som barn, har ibland problem som Al-Anons program kan hjälpa oss att lösa. Om du har svarat ja på några eller alla frågor ovan, kan Al-Anon kanske hjälpa dig. Du kan kontakta Al-Anon genom att besöka den lokala gruppen.

Alateen.

Alateen är en del av Al-Anon Familjegrupper och är, som namnet antyder, en gemenskap för de medlemmar som är tonåringar.

 Kerstin 

 

Upp till toppen