Etikettvi-som-är-anhöriga
Läst 2335 ggr
Heelia
2010-04-24, 15:35

Hjälp med intervjuer till en C-uppsats

Hej,

Vi är två tjejer som läser sista terminen på programmet för Sociologi och socialt utvecklingsarbete på Högskolan i Halmstad.
Vi håller på med vår C-uppsats som syftar till att undersöka hur vuxna som vuxit upp med en eller två missbrukande föräldrar upplever att deras tillvaro idag har påverkats av förhållandena under barndomen. Vi vill också undersöka hur de upplever att samhällets insatser, såsom socialtjänst, skola och så vidare har bidragit till en gynnsam uppväxt eller om de upplever att myndigheterna har brustit i sitt arbete.

Vi undrar om det är någon som har möjlighet att hjälpa oss vad gäller intervjuer till vår uppsats? Vi har redan kommit i kontakt med två personer, men skulle behöva 7-8 intervjuer till. Vi vill påpeka att alla svar enbart är till för vår C-uppsats och de kommer inte att användas i något annat syfte. Medverkan är helt frivillig och man kan när som helst välja att avbryta. All information vi får in kommer att behandlas konfidentiellt och personuppgifter såsom namn, ålder och så vidare kommer inte att avslöjas i vår uppsats. När uppsatsen är färdig kommer den att finnas tillgänglig på Högskolan i Halmstad, men vi har då fingerat alla namn och övriga uppgifter som går att koppla till personen i fråga.

Vi vore väldigt tacksamma för all hjälp vi kan få till uppsatsen eller om Ni vet någonstans dit vi kan vända oss för kontakt.

Om någon är intresserad eller vet någon som är, eller om ni vill ha mer information, vänligen kontakta någon av oss. Det går bra att skicka mail på heidi_petridis@hotmail.com eller till anna.banti@live.se

Tack på förhand!

Hälsningar Heidi Petridis och Anna Banti

Upp till toppen