Etikettvi-som-är-anhöriga
Läst 6959 ggr
Gasoline
2010-12-06, 18:42

LVM

Hur är det där med LVM igentligen? Jag som enda barnet till min alkoholist till far som är över 18 år ringde för en tid sedan till soc och ville göra en LVM anmälan.

Sa att jag va rädd för att han skulle skada sig själv eller andra då han har kraftiga hallusinationer. Tex han slänger ut madrassen genom fönstret (det va råttor i den).

Vem vet vad han kan få för sig att göra som kan skada honom eller andra?

Dessutom så drar han sig inte för att köra på fyllan, villket är helt oacceptabelt!

Som sagt, har gjort en anmälan och det verkar inte hända något. Även hans bror sägs ha gjort en sådan.
Han har åkt ut och in på tillnyktring på USÖ, samt haft körkortet indraget pga detta.

Är inte det ett tillräckligt bra varningstecken för att soc ska sätta LVM på honom?

Det sista jag hörde (har inte längre någon kontakt med honom pga missbruket) a idag, att hans bror hade skickat iväg honom på behandlingshem igen.

Vad kan man som anhörig göra? Jag vill ha tillbaka min far och inte det monstret han blivit!

[Beavis]
2010-12-06, 21:58
#1

Hej, tråkigt att höra om din far. Missbruk är hemskt och drabbar så många i omgivningen.

LVM eller Lagen om Vård av Missbrukare är ju de man ska ta till men det är knepigt och mycket byråkrati och jag tror man verkligen måste ligga på för att myndigheterna skall tvångsvårda en person. Jag sökte snabbt på nätet och hittade lite informationen om lagen. Troligen har du kanske redan läst det men jag länar ändå LVM förhoppningsvis hittar du något matnyttight i det. ska kolla lite mer om jag hittar nåt utöver det.

Omedelbart omhändertagande

13 § Socialnämnden får besluta att en missbrukare omedelbart skall omhändertas, om
1. det är sannolikt att missbrukaren kan beredas vård med stöd av denna lag, och
2. rättens beslut om vård inte kan avvaktas på grund av att missbrukaren kan antas få sitt hälsotillstånd allvarligt försämrat, om han eller hon inte får omedelbar vård, eller på grund av att det finns en överhängande risk för att missbrukaren till följd av sitt tillstånd kommer att allvarligt skada sig själv eller någon närstående.

Kan socialnämndens beslut om omhändertagande inte avvaktas, får beslut om omhändertagande fattas av nämndens ordförande eller någon annan ledamot som nämnden har förordnat. Beslutet skall anmälas vid nämndens nästa sammanträde.
När socialnämnden har ansökt om tvångsvård, får även rätten på någon av de grunder som anges i första stycket besluta att missbrukaren omedelbart skall omhändertas. Lag (2005:467).

14 § Har upphävts genom lag (1994:96).

15 § Har socialnämnden beslutat om omedelbart omhändertagande, skall beslutet utan dröjsmål och senast dagen efter beslutet underställas förvaltningsrätten eller, om beslutet har fattats efter det att nämnden har ansökt om tvångsvård, den rätt som prövar frågan om vård.
Av underställningen skall de förhållanden framgå som legat till grund för beslutet om omedelbart omhändertagande och de övriga omständigheter som är av betydelse för rättens prövning av om omhändertagandet skall bestå. Handlingarna i ärendet skall fogas till underställningen. Lag (2009:800).

16 § I samband med att ett beslut om omedelbart omhändertagande underställs rätten skall socialnämnden, om det är möjligt, låta den omhändertagne få del av handlingarna i ärendet samt underrätta honom eller henne om sin rätt att
1. yttra sig skriftligt till rätten inom en viss angiven tid,
2. begära muntlig förhandling vid rätten, och
3. av rätten få offentligt biträde.

Gasoline
2010-12-07, 11:10
#2

Finns med andra ord inte alls så mycket jag kan göra än att tjata på soc?

Ja, jag är glad att jag bor så pass långt ifrån honom att jag aldrig mer behöver se honom.

Porklash
2010-12-07, 12:58
#3

Gasoline tjata inte om du inte har något nytt att komma med. Men varje gång han gör nåt som är farligt för honom själv eller andra, se till att socialtjänsten får reda på det.

Sen om han gör något olagligt så polisanmäl. Detta kommer också till socialtjänstens kännedom och hjälper ett LVM.

Sen kan man ju diskutera nyttan av ett LVM i många fall men det kan ju vara den enda lösning som finns ibland.

Hoppas det går bra!

pEr

Gasoline
2010-12-07, 13:08
#4

#3 Då jag inte längre bor i närheten utav honom eller har någon kontakt med honom så har jag ju inte samma förutsättningar att få reda på vad och när han gör saker som inte är bra.

LVM är den enda lösningen för min far som jag anser det, "avgiftningen" som är på några dagar hjälper ju bara tillfälligt! Får hoppas att ryktet om behandlingshemmet stämmer och att han blir kvar där LÄNGE

Porklash
2010-12-07, 16:25
#5

#4

Jo det kan ju vara den här gången det verkligen funkar!

pEr

[Beavis]
2010-12-07, 23:14
#6

Jag tror att det är väldigt svårt att få just så mycket vård man behöver. LVM om den är dåligt planerad innebär i princip bara inlåsning och avgiftning med terapi tills vården tycker man är ren. Sen släpper de ut en i samhället igen. I bästa fall har man ett telefonnummer i fickan till närmsta 12-stegsprogram. Men vem ska få en att ringa dit? vem följer upp?

Upp till toppen