Etikettvi-som-är-medberoende
Läst 4400 ggr
Anonym
Anonym 
2012-08-01, 23:24

Läkares skyldighet vid alkoholmissbruk?

Om en läkare väljer att testa en patient och se hur mycket denna druckigt de 3 senaste månaderna och läkaren ser att det är falrigt mycket,måste läkaren då anmäla detta till socialen eller liknande?Kan patienten tvingas till behandling?

Porklash
2012-08-04, 12:08
#1

Jag har då aldrig hört talas om det. Här i vår kommun samarbetar öppenvården med vårdcentralen så läkaren föreslår samtal med öppenvården men läkare har ju tystnadplikt så en anmälan till socialen vore tjänstefel.

LVM (tvångsbehandling) används i stort sett bara när någon är i så dåligt skick att man befarar att personen håller på att supa ihjäl sig.

pEr

Kiyona
2012-08-05, 18:28
#2

Jag säger detsamma. Själv har jag kommit ett flertal gånger med 2 promille i blodet för att hämta medicin. Vården blundar ju inte för det men därimot tror jag inte dem drar upp ett sådant samtal när man är påverkad.

Jag fick tillslut välja mellan att gå på antabus och visa drogtester eller bli inlagd pga mina levervärden som efter flera års missbruk inte längre såg så fina ut.

Vården har alltid uppmärksammat mitt missbruk och nu är jag missbruks fri tack vare mina kontakter i öppenvården som länkade mig till socs beroende avd.

Dem kan aldrig tvinga en person att sluta missbruka men läkaren kan ta ifrån sin patient sina mediciner om patienten inte tar tag i sitt missbruk och så slutligen ta ifrån patientens frihet genom tvångsvård, ett LVM.

Men om det nu går så långt är det inte något att hurra för direkt. Den typen av behandling funkar sällan och missbrukaren är ofta på fötterna i sitt missbruk direkt efter bortagningen av sitt LVM. Men någonstans på vägen kanske man på sikt lyckas så några frön hos missbrukaren för att själv komma till insikt om sin missbruksproblematik.

Hjälpen finns väl alltid väl skyltad mitt framför näsan på en från alla instanser i samhället bara man inte väljer att blunda för dem vill säga…

Snöfall - Caught between what happened and what could never beGilla Snöfalls Djuringar på facebook!.

Snöfalls Lejonhuvade Dvärgvädurar har upphört förtillfället men återkommer efter att alla studier är klara och körkort är fixat!

Mvh//Andrea

Anonym
Anonym 
2012-08-05, 22:16
#3

#1 Men då är det alltså fullt möjligt för en läkare att faktiskt göra något om personen har ett väldigt stort missbruk med alkohol.

Upp till toppen